fbpx
Marketing

Šta je digitalni marketing i zašto vam je bitan?

Sigurno ste do sada čuli za digitalni marketing i neke njegove elemente. No, da li su vam pruženi svi odgovori na pitanja koja imate na umu i da li vam je sasvim jasno o čemu je zapravo reč kada se govori o digitalnom marketingu?
Nema sumnje da želite detaljnije da se informišete o ovoj savremenoj oblasti rada čim u ovom momentu čitate ovaj tekst. Na nama je da vam obećamo da će vam pojam digitalnog marketinga biti jasniji tokom čitanja daljeg teksta i da ćemo opravdati vašu posetu ovoj stranici, kao i odgovoriti na vaše pitanje – zašto mi je digitalni marketing potreban?
Budući da ćemo u daljem tekstu detaljnije govoriti o užoj oblasti marketinga – digitalnom marketingu, valjalo bi pre toga posvetiti par redova pojmu marketinga uopšteno, šta on predstavlja, koja je njegova funkcija i uloga u ekonomiji.

digitalni marketing

Marketing predstavlja skup aktivnosti koje se sprovode kako bi određen proizvod/usluga došli do kupca i time se ostvarila interakcija između proizvođača i potrošača. Marketing je, dakle, ta spona, taj „vezivni element“ između onog ko želi nešto da proda i onog ko želi nešto da kupi. Marketing, na neki način, postoji otkad postoji i razmena dobara među ljudima, poslovanje u bilo kom obliku. S tim u skladu, njegova funkcija i uloga u društvu je oduvek veoma značajna, i to najpre u ekonomskom smislu.
Marketing je vremenom menjao svoj oblik i način funkcionisanja s obzirom na društveni kontekst i tehnološki razvoj, pa tako, usled tehnološkog razvoja koji je doveo do sveopšte digitalizacije, dominantni oblik marketinga postaje digitalni marketing.
Usled masovnog korišćenja Interneta, kao i neprestanog porasta broja korisnika Interneta, digitalni marketing predstavlja svrsishodno rešenje da unapredite vaše poslovanje ostvarivanjem direktne interakcije između vaših proizvoda i potencijalnih kupaca tih proizvoda. No, smisao i svrha digitalnog marketinga je mnogo dublji nego što se na prvi pogled čini. Cilj je, ne samo ostvariti interakciju između potencijalih kupaca i vaših usluga, već ih konvertovati u stalne kupce i steći njihovo poverenje. Moć digitalnog marketinga je u tome što vam omogućava to i ostvarite.
Digitalni marketing obuhvata veliki broj raznih metoda, tehnika, jednom rečju – aktivnosti, koje se sprovode u cilju postizanja željenih rezultata.
Pre svega, digitalni marketing predstavlja strategiju internet nastupa, koja u svim segmentima mora biti odrađena od strane adekvatno obučenih osoba kako bi se ostvarili željeni rezultati. Naime, kada se pomene reč „strategija“, odmah vam je jasno da u osmišljavanje i realizaciju tog procesa treba uložiti dosta vremena i posvećenosti, kao i da svaki aspekt te strategije mora biti dobro promišljen i precizno sproveden. Polazeći od toga, nameće se kao logično da taj je posao (ili te poslove, pošto u okviru digitalnog marketinga postoji niz različitih zadataka, odnosno poslova, koje vrše usko specijalizovane osobe, o čemu će biti reči kasnije u tekstu) potrebno poveriti ljudima koji imaju relevantna znanja i iskustvo.
Digitalne agencije predstavljaju taj tim koji vam je potreban, odnosno tim stručnih osoba vođenih jednim prinicipom, iliti zajedničkom vizijom – ostvariti željene rezultate, a koji znaju i kako to da postignu. Angažovanjem adekvanto obučenih, iskusnih ljudi za vašu internet kampanju direktno delujete na poboljšanje svog poslovanja, usled čega rezultati postaju vidljivi i merljivi. Precizno osmišljena strategija i uspešno sprovedena internet kampanja obuhvata niz koraka, odnosno usluga koje vam u celini pruža digitalna agencija.
Te usluge obuhvataju:

Svaka od ovih usluga iz domena digitalnog marketinga je jednako potrebna i značajna kako bi vaš internet nastup bio celovit i svrsishodan. U okviru navedenih usluga postoji još niz raznovrsnih zadataka koje je potrebno odraditi kako bi krajnji rezultat bio vaše poboljšano poslovanje i vaš uspeh.

Portal

Komentariši

Kliknite Ovde Da Postavite Komentar

Pridružite se našoj zajednici i čitajte nas prvi!