fbpx
Biznis Marketing

Intuitivni marketing; šta je intuitivni marketing i zašto je važan?

Živimo u svetu koji je vođen prikupljanjem brojnih podataka; a opet, pored velikog broja informacija zapravo sve se svodi na jedno – efikasan odnos sa kupcima, sa publikom. Izgradnja jednog takvog odnosa bazira se na brojnim komponentama a najbitinije su usklađivanje brze logike sa osećajem.

Ljudi kupuju osećaj.

Stvaranje osećaja i staza koje kupci intuitivno žele da prate vodi do uspešnog marketinga.

Logika i osećaj – jedno ne isključuje drugo već su komplementarni i spajaju najbolje od oba marketinška sveta. Dakle, razum + srce = dobitna kombinacija.

Vratimo se intuiciji – često reagujemo vođeni istom, ili, makar mislimo da to činimo. Nekada nam ‘osećaj u stomaku’ pomogne da donesemo pravu odluku. Bez objašnjenja, jednostavno – osećamo da je ta odluka dobra za nas.

Dakle, zamislite kada bi marketing bio toliko usmeren ka kupcu i orijentisan isključivo ka njegovim potrebama… čineći se gotovo ličnim… Tada bi vaši kupci uz pomoć pažljivo postavljenih smernica došli do cilja, vašeg prozvoda – kupujući ga bez mnogo analiziranja jer se to čini kao jedina logična opcija.

Ovakav ishod dešava se posvećenim biranjem informacija koje plasirate o proizvodu ili usluzi koju nudite, i na taj način obezbeđujete potrošačima da slože sve neophodne kockice kako bi ostali na putu koji ste utrli – na putu zadovoljnog kupca. Napravite priču, dajte ljudima ideje, prodajte im osećaj. Dajte im ono što žele pre nego što i sami znaju da im baš to treba. Upravo to jeste srž efikasnog intuitivnog marketinga.

intuitivni marketing

Sadržaj je kralj marketinga, zato ga pažljivo osmislite – spajajući efektivan kontent marketing i odnos sa kupcem. Kako bi sadržaj bio kvalitetan neophodno je da oslušnete potrebe kupca, intuitivno odlučujući šta žele i na taj način ih čineći delom procesa. Vi i kupci vašeg proizvoda ili korisnici vaših usluga postajete tim – oni postaju deo puta vašeg biznisa.

Prema istraživanjima globalne medijske kompanije Forbes, 90% globalnih rukovodilaca koji koriste analitiku podataka izveštavaju da su poboljšali svoju sposobnost pružanja sjajnog korisničkog iskustva.

Tradicionalni marketing pretpostavlja da je njegova svrha ubeđivanje: on mora privući pažnju ljudi, navesti ih da se predomisle i ubediti ih da rade ono što možda nisu želeli. Za prosečnog kupca, tradicionalni marketing može biti pomalo naporan. S njegove tačke gledišta, takav vid marketinga prilično je konfuzan, nametljiv, neiskren – verovatno ga neće ubediti da kupi proizvod ili uslugu.

Sa druge strane, intuitivni marketing zasnovan je na drugačijem pogledu – baziran je na tome kako potrošači misle, deluju i reaguju na marketing; perspektiva ovakvog marketinga izgrađena je direktno na najnovijim saznanjima i uvidima iz oblasti kognitivne nauke.

Ipak, zajednička spona tradicionalnog i intuitivnog marketingu jeste ta što i jedan i drugi nastoje da utiču na potrošače, iako intuitivni matketing to čini na radikalno drugačiji način: usklađivanjem sa postojećim motivacijama i ciljevima potrošača, pre svega u službi pozitivnih psiholoških potreba, umesto pokušajima da potrošačima nametne neposredne transakcione ciljeve koristeći taktike prekida, ometanja i ubeđivanja.

Intuitivni marketing ujedno demonstrira moć ubeđivanja kao marketinšku strategiju, ali i bolji način za izgradnju trajnih, čvrstih, iskrenih odnosa sa kupcima i potrošačima. Intuitivni marketing je put napretka marketinga koji se prema potrošačima odnosi s poštovanjem, zadobija (umesto da zahteva) pažnju, usklađuje se (a ne remeti) motivacije i ciljeve potrošača i prepoznaje realan način razmišljanja, učenja i izbora potrošača savremenog tržišta.

Portal

Komentariši

Kliknite Ovde Da Postavite Komentar

Pridružite se našoj zajednici i čitajte nas prvi!