fbpx
Biznis Preduzetništvo

Kako izmeriti uspeh autentičnog biznisa?

uspeh u poslu

Novac podeljen naporom, ili, drugim rečima, stvorite najveće količine novca uz najmanji napor.

Kada je reč o konvencionalnom biznisu, formula uspeha istog je, jednostavno objašnjeno, sledeća:

Dakle, pomenuta jednačina mogla bi se protumačiti i kao – zadobijte što više mušterija i uzmite im što više novca, zaradite što veći profit radeći najmanje što možete (zapravo, dajući najmanje što možete).

Uz ovakav način razmišljanja, lako je upasti u biznis šeme koje su vođene isključivo novcem i zaradom, naspram vrednosti koje dajemo i doprinosima koje pružamo, pojedincu pre svega, a zatim i društvu.

Ovakav način razmišljanja ne podrazumeva ispunjenost, stoga ljudi sa konvencijalnog biznsa prelaze u potpuno drugi ekstrem – neprofitni biznis.

Bazična formula neprofitnog biznisa glasila bi: Doprinos podeljen novcem.

Primarni cilj neprofitnog biznisa, tačnije organizacije, jeste taj da stvori najveći doprinos dobijenim donacijama.

U pomenutoj jednačini, faktor napora nije preterano bitan u ovom slučaju, iako se ljudi koji rade u neprofitnim organizacijama veoma trude i stalo im je, ulažu veliki napor iako za isti nisu plaćeni, ili ukoliko jesu, reč je o minimalnim ciframa.

Naspram ova dva ekstrema, nalazi se model autentičnog biznisa. Formula ovakve vrste biznisa glasi: Doprinos pomnožen vrednostima, podeljen cenama pomnoženim naporom.

Autentičan biznis stvara najniža moguća ulaganja kako bi ostao u poslu, dok troši najmanje energije i napora kako bi obezbedio slobodu ljudima koji su zapravo u tom biznisu; za to vreme pružajući najveći mogući doprinos svojim klijentima, u skladu sa njihovim najvišim vrednostima.

poslovni uspeh

Kada smo nabrojali tri vrste biznisa i njihove odgovarajuće jednačine, postavlja se pitanje koja bi bila strategija vašeg individualnog biznsa?

Postoje 4 stavke koje vam mogu pomoći da napravite odgovarajuću strategiju, a one su:

1. Da li redovno proveravate koje aktivnosti sprovodite kako biste pružili najveći mogući doprinos kada je reč o radu sa klijentima? Na primer, šta je to što bi vašim klijentima moglo biti najkorisnije? Koji proizvodi dobijaju nabolji feedback? Koje teme dobijaju najviše pažnje?

2. Da li proveravate na nedeljnom (ili čak dnevnom) nivou da li, ili ne integrišete najviše vrednosti u svoj biznis? Koji su dodatni koraci koje biste mogli preduzeti kako biste dodali vrednost svojim projektima ili akcijama?

3. Da li vršite ispitivanje cena, makar jednom godišnje, kako biste videli da li ih je potrebno povećati kako bi vaš biznis donosio profit koji vam je neophodan? Ukoliko ih je potrebno povećati – koliko? Kada je reč o povećanju cena, pre svega, moramo misliti na sopstveni biznis i održavanje istog, ali je neophodno da budemo solidarni i fer i prema klijentima. Sa druge strane, ukoliko biznis donosi i više nego dovoljno novca, treba razmisliti da li se, kada i koliko cena proizvoda ili usluge može sniziti.

4. U skladu sa svim akcijama, obavezama, odlukama i dužnostima – da li postiji način da se sve pomenute stavke pojednostave, da donose više novca a zahtevaju manje vremena i energije? Kako raditi manje, a dati veći doprinos i zaraditi više?

Nije poenta raditi više već raditi pametnije. Pametan rad, naspram napornog – daje nam više slobode, finansijske i vremenske.

Da biste vodili autentičan biznis, bitno je da redovno prelazite pomenute 4 stavke, da iskreno odgovarate na pomenuta pitanja, a zatim vidite gde postoje greške u koracima i na koji način možete sa što manje napora biti od što veće koristi klijentu, a samim tim i zaraditi više. U modelu autentičnog biznisa – svi su na dobitku.

Portal

Komentariši

Kliknite Ovde Da Postavite Komentar

Pridružite se našoj zajednici i čitajte nas prvi!