fbpx
Biznis Brendiranje Marketing

10 zajedničkih karakteristika najjačih svetskih brendova

brending

1. Brend nudi koristi koje potrošači zaista žele. Da li ste stalno usredsređeni na maksimalno poboljšanje iskustava kupaca u vezi sa proizvodom ili uslugom?

2. Relevantnost brenda je stalna. Da li pomno pratite ukuse vaših kupaca, aktuelne tržišne uslove i kretanja?

3. Strategija formiranja cena zasniva se na percepcijama vrednosti iz ugla potrošača. Da li ste cenu, trošak i kvalitet prilagodili tako da budu sa očekivanjima kupca ili da ih premaše?

4. Brend je dobro pozicioniran. Jeste li odredili neophodne i konkurentske elemente pariteta sa konkurentima? Jeste li odredili željene elemente razlikovanja koje možete da ostvarite?

5. Brend je konzistentan. Da li ste sigurni da vaši marketing programi ne šalju protivrečne poruke?

6. Portfolio i hijerarhija brenda su skladni. Da li korporativni brend može nesmetano da obuhvati sve brenove iz portfolija? Da li imate hijerarhiju koja je dobro osmišljena i koja je lako razumljiva?

7. Brend koristi i koordinira čitav niz marketing aktivnosti s ciljem izgradnje vrednosti. Jeste li iskoristili jedinstvene mogućnosti koje nudi svaki vid komunikacije, a istovremeno omogućili da značenje brenda bude predstavljeno na konzistentan način?

8. Menadžeri brenda znaju šta brend znači potrošačima. Znate li šta se kupcima dopada, a šta ne, kada je reč o vašem brendu? Da li ste na osnovu istraživanja napravili detaljne portrete ciljnih kupaca?

9. Brend ima odgovarajuću i stalnu podršku. Da li u potpunosti shvatate uspehe i neuspehe marketing programa pre nego što ih promenite? Da li se brendu daje dovoljna podrška u vidu istraživanja i razvoja?

10. Kompanija prati izvore vrednosti brenda. Da li ste sastavili izjavu o brendu u kojoj se definiše njegovo značenje i vrednost, kao i to kako sa njim treba da se postupa? Da li ste nametnuli jasnu odgovornost za praćenje i očuvanje vrednosti brenda?

Portal

Komentariši

Kliknite Ovde Da Postavite Komentar

Pridružite se našoj zajednici i čitajte nas prvi!