fbpx
Biznis Marketing

Marketing informacioni sistem

marketing sistemi

Kako bi realizovali odgovornosti u vezi sa analizom, planiranjem, implementacijom i kontrolom – marketing menadžerima potreban je marketing informacioni sistem (MIS). Uloga MIS-a jeste da proceni potrebne informacije i da te informacije distribuira na vreme.

MIS ima tri komponente:

  • sistem internih evidencija, koji sadrži informacije o ciklusu od narudžbe do plaćanja i sistemima izveštaja o prodaji
  • sistem marketing obaveštavanja; niz procedura i izvora koje menadžeri koriste da bi dobili dnevne informacije o relevantim dešavanjima u marketing okruženju
  • sistem marketing istraživanja kojim se omogućava sistematsko oblikovanje, prikupljanje, analiza, i izveštavanje o podacima i saznanjima relevantnim za određenu marketing situaciju.
marketing

Mnoge šanse otkrivaju se identifikacijom trendova (smernice ili sled događaja koji imaju izvestan značaj i trajnost) i mega-trendova (najznačajnije društvene, ekonomske, političke i tehnološke promene koje imaju dugoročan uticaj).

U okviru globalne slike koja se brzo menja, marketari moraju da prate šest najznačajnijih faktora okruženja: demografski, ekonomski, društveno-kulturni, prirodni, tehnološki i političko-pravni.

U demografskom okruženju, marketari moraju biti svesni porasta stanovništva širom planete; promena mikseva godišta, etničkog sastava i nivoa obrazovanja; porasta broja netradicionalnih porodica; velikih geografskih pomeranja među stanovništvom; i kretanja od masovnog marketinga ka mikromarketingu.

U ekonomskoj sferi, marketari se moraju usmeriti na raspodelu dohotka i nivoe štednje, dugova i dostupnosti kredita. U društveno-kulturnom okruženju, marketari moraju da shvate predstave koje ljudi imaju o sebi, o drugima, o organizacijama, društvu, prirodi i svemiru. Oni moraju da nude proizvode koji odgovaraju osnovnim i sekundarnim vrednostima društva i odgovaraju potrebama različitih supkultura u okviru društva.

U prirodnom okruženju, marketari moraju biti svesni nestašice sirovina, povećanih troškova energije i nivoa zagađenja, kao i promene uloge vlade u zaštiti životne sredine.

U tehnološkoj sferi, marketari moraju da vode računa o ubrzanom tempu tehnoloških promena, šansama za inovacije, variranje budžeta za istraživanje i razvoj, i povećanju državne regulacije tehnoloških promena.

U političko-pravnom okruženju. marketari moraju da deluju u okviru mnogih zakona kojima se reguliše poslovna praksa i odnosi sa različitim grupama sa posebnim interesima.

Izvor: Kotler/Keller, Marketing menadžment

Portal

Komentariši

Kliknite Ovde Da Postavite Komentar

Pridružite se našoj zajednici i čitajte nas prvi!